Roster (2018)

The 2018 Boston Renegades
The 2018 Boston Renegades. ©Mitzi Velez Lorenzana
🇨 Team Captain   All American