Roster (2019)

The 2019 Boston Renegades
2019 Boston Renegades ©2019 Mitzi Velez Lorenzana
🇨 Team Captain   All American